Nový Firmware pre termovízie Dahua rady M20, M40 a M60 od 1.8.2022

19. augusta 2022 Od gajdos 0

Po krátkej dobe predaja termovízií Dahua sme si pre vás prichystali novú aktualizáciu funkcií. Tieto aktualizácie sú už v každej termovízií zakúpené u nás od 1.8.2022. Je pre nás veľmi dôležité aby produkty, ktoré vám ponúkame boli tým najlepším každodenným pomocníkom. V tomto článku vám postupne predstavíme aké vylepšenia termovízie rady M20, M40 a M60 majú. 

Popis tlačidiel

Popis vylepšení

 

  1. Vylepšenie zobrazenia na displeji. 
  2. Do farebnej palety bol pridaný režim čierneho tepla.
  3. V menu si môžete vybrať z troch odtieňov jasu obrazovky Lcos.
  4. Formát zaznamenaného videa bol zmenený na MP4.
  5. Tlačidlo “zapnúť/vypnúť”: krátkym stlačením vstúpite/ukončíte pohotovostní režim, dlhým stlačením zapnete zariadenie. (Poznámka: pokiaľ ručne stlačením tlačidla “zapnúť/vypnúť” vstúpite do pohotovostného režimu, môžete pohotovostný režim ukončiť iba opätovným stlačením tlačidla “zapnúť/vypnúť”.)
  6. Automatický pohotovostný režim: podľa nastavenej doby automatického pohotovostného režimu sa zariadenie automaticky prepne do pohotovostního režimu, keď zistí, že se nepoužívá.

  7. Funkcia tlačidla “zaznamenať” zostáva nezmenená, krátkym stisknutím spravíte fotografiu, dlhým stisknutím spustíte/zastavíte záznam.

  8. Tlačidlom “režim” si krátkym stisknutím prepnete farebnú paletu a dlhým stisknutím vstúpite do menu.

  9. Tlačidlo “priblíženia”: krátkym stlačením priblížite, poklepáním spustíte laserové ukazovátko a dlhým stačením vylepšíte obraz.

  10. Možnosť prepínania zvuku zariadenia, tlačidiel – východzia je nastavená na vypnuté.

Popis aktualizácie Firmwaru

Pre tých, ktorí si zakúpili termovíziu ešte skôr sme pripravili jednoduchý postup ako aktualizovať termovíziu. Ako prvé je dôležité si stiahnuť z našej stránky firmware podľa rady akú máte M20, M40, alebo M60 (je veľmi dôležité stiahnuť správny program, na každej termovízií nájdete označenie). 

Stiahnite tu:

Firmware pre termovízie Dahua rady M20

Firmware pre termovízie Dahua rady M40

Firmware pre termovízie Dahua rady M60

 

Máte na výber z 2 možností ako aktualizáciu spraviť. 

Možnosť č.1 (odporúčame)

Budete potrebovať pamäťovú kartu (MicroSD kartu). 

1. Stiahnutý súbor vložte na pamäťovú kartu (MicroSD kartu). Na pamäťovú kartu vložte priamo iba dva súbory – ThermalCore a update_sd, tak ako na obrázku.

2. Termovízia musí byť vypnutá.

3. Vložte SD kartu do slotu na SD kartu v termovízií.

4. Najskôr stlačte a podržte tlačidlo “priblíženia” a potom súčasne stlačte a podržte tlačidlo “zapnúť/vypnúť”.

Displej termovízie sa po chvíli rozsvieti na modro, ako na obrázku nižšie.

To signalizuje, že termovízia sa automaticky aktualizuje. Celý proces trvá približne 1 minútu a potom sa termovízia reštartuje a vstúpi na obrazovku náhľadu.

Po aktualizácií termovízia pri prvom zapnutí 3 krát pípne a zapína sa o niečo dlhšie. Ďalšie spustenie je už standardne ako predtým. 

Poznamka: Ak chcete používať MicroSD kartu v termovízií aj naďalej, vymažte súbor (firmware) z karty. Ak by tam súbor zostal, môže spôsobovať pomalší štart termovízie.

Tento postup môžete vidieť aj na videu nižšie.

Možnosť č.2

1. Vložte MicroSD kartu do slotu na SD kartu v termovízií.

2. Zapnite Termovíziu. Ikona SD karty sa zobrazí v pravom hornom rohu obrazovky. Stlačením tlačidla režim vstúpte do rozhrania ponuky a vyberte možnosť USB Mode ako Mass.

3. Pripojte Termovíziu k počítaču pomocou kábla Micro USB. Skopírujte aktualizovaný firmvér na SD kartu. Po dokončení kopírovania odpojte dátový kábel.

Poznámka: Uistite sa, že firmvér zodpovedá typu vašej termovízie. Firmvéry M20, M40 a M60 sú navzájom kompatibilné.

4. Vypnite Termovíziu.

5. Najprv stlačte a podržte tlačidlo “priblíženia” a potom súčasne stlačte a podržte tlačidlo “zapnúť/vypnúť”.

6. Keď sa na obrazovke objaví logo “Dahua”, uvoľnite prsty.

7. Automatická aktualizácia zariadenia trvá približne 2-3 minúty a potom sa termovízia reštartuje a vstúpi na obrazovku náhľadu. V tomto bode je aktualizácia dokončená.